Koti kryptovaluutta-verotus

Kryptovaluutta verotus 2022

Miten kryptovaluuttoja verotetaan myynnin, ostamisen ja vaihtamisen yhteydessä. Entä louhinta?

Kryptovaluuttoja voidaan ainakin verotusmielessä verrata mihin tahansa muuhun valuuttaan ja sen arvonnoususta saatuun voittoon. Suomessa verotuskäytännöt virtuaalivaluuttoihin liittyen ovat kuitenkin vielä melko uusia, joten niitä pyritään jatkuvasti kehittämään ja yhtenäistämään.

Tässä artikkelissa avaamme yleisimpiä kysymyksiä kryptovaluuttojen verotukseen liittyen, kuten miten kryptovaluuttoja verotetaan myynnin tai vaihdon yhteydessä tai entä ovatko myynnistä saatavat tappiot vähennyskelpoisia?

Jatketaan artikkeliin ja katsotaan, miten perillä olet kryptovaluuttoihin liittyvästä verotuksesta.

Miten kryptovaluuttojen verotus tapahtuu?

Kryptovaluutta verotusta on tarkennettu useampaan otteeseen, mutta viimeisin tärkeä määrittely on Suomessa tehty 1.1.2020, jossa virtuaalivaluutat määritetään tuloverolain alaiseksi omaisuudeksi, mutta niitä ei pidetä maksuvälineenä huolimatta siitä, että monissa palveluissa ne käyvät jo maksuvälineenä.

Pääsääntö on: Verotus astuu voimaan, kun kryptovaluuttaa vaihdetaan mihin tahansa muuhun ”viralliseen” valuuttaan, toiseen kryptovaluuttaan tai sillä hankitaan jotain.

Tästä syystä on tärkeää pitää itse kirjaa kryptovaluuttojen myynnistä, vaihtamisesta ja hankinnoista, joita valuutoilla tekee. Hankintahinnat kannattaa pitää ylhäällä, sillä jälkikäteen on vaikea löytää dokumentteja varsinaisten hankintahintojen löytämiseksi, jolloin vähennyksiä on vaikeampi tehdä.

Vero.fi sivuilla asiaan viitataan näin:

”Koska virtuaalivaluutta on tuloverolaissa tarkoitettua omaisuutta, mutta ei virallinen maksuväline, sen käyttäminen missä tahansa tilanteissa on verotuksen realisoiva tapahtuma. Virtuaalivaluutan arvonmuutos realisoituu verotettavaksi jokaisella kerralla erikseen esimerkiksi, sillä hetkellä, kun

 • Virtuaalivaluutta vaihdetaan mihin tahansa viralliseen valuuttaan. Merkitystä ei ole sillä, jätetäänkö varat esimerkiksi välittäjän hallinnoimalle tilille vai siirretäänkö ne verovelvollisen tilille.
 • Virtuaalivaluutasta luovutaan siirtämällä se toiselle osapuolelle hankkimalla joitakin hyödykkeitä tai palveluita.
 • Virtuaalivaluutta vaihdetaan toiseen virtuaalivaluuttaan.”

Eli verotus astuu heti voimaan monessa tilanteessa toisin, kuin esimerkiksi arvopapereissa, jotka verotetaan vasta, kun ne on realisoitu.

Verotuksessa noudatetaan pääomatuloverotusta, jossa verokanta on 30 % aina 30 000 euroon asti ja sen ylittävät summat verotetaan 34 % verokannalla. Verotus periaatteena on FiFo -menetelmä eli first in, first out, joka tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä ostetut erät myydään tai realisoituvat ensin.

Esimerkki kryptovaluuttojen verotuksesta

Monille konkreettinen esimerkki on helpoin tapa ymmärtää, miten verotuskäytäntö toimii. Käydään läpi hyvin tyypillinen tilanne, jossa ostaja on ostanut Bitcoineja 5000 eurolla ja myynyt ne voitolla 40 000 eurolla.

Tässä tilanteessa myyntivoittoa on 40 000 € – 5000 €, eli 35 000 € verotettava myyntivoittoa, kun käytetään FiFo -menetelmää.

 • Ensin verotetaan 30 000 € 30 % verokannalla eli siitä tulee 9000 €
 • Toiseksi verotetaan 30 000 € ylittävä osuus, eli 5000 € 34 % verokannalla, josta tulee = 1700 €
 • Veroja kertyi maksettavaksi siis 9000 € + 1700 € = 10 700 €

Käteen varsinaisena verotettuna voittona jäi siis 35 000 € – 10 700 € = 24 300 €. Kokonaisveroprosentti tässä tilanteessa saaduille tuloille oli siis noin 30,6 prosenttia.

Veroilmoitus kryptovaluuttojen myynnistä tehdään OmaVero -palvelussa tai käyttäen perinteistä ilmoituslomake A9:ää. Verojen kirjausten yhteydessä pystyt ilmoittamaan todelliset hankintamenot, jotka syntyivät ostaessasi kryptovaluuttaa. Halutessasi voit myös hakea ennakkoveropäätöstä kryptovaluuttojen myynnistä.

Huomioitavaa on myös, että kryptovaluuttoja saa myydä muiden sijoitustuotteiden (pääoma) tavoin 1000 euron arvosta vuodessa ilman, että se lasketaan veronalaiseksi tuloksi. Kun on kyse kryptovaluutoista, kaikki tapahtumat lasketaan tähän 1000 euroon, kuten myynti, vaihto tai hankinta.

Verottajan lausunto 1000 euron säännöstä:

Virtuaalivaluuttoihin sovelletaan tuloverolain pienten luovutusvoittojen verovapautta (TVL 48 §:n 6 momenttia), jonka mukaan vuoden aikana saa myydä yhteensä 1000 euron edestä pääomatuloksi laskettavaa omaisuutta verovapaasti. Kaikki tämän ylittävät summat verotetaan asiaan kuuluvalla käytännöllä.

Suosittelemme aina olemaan varsin tarkka pääomatulojen suhteen, sillä etenkin kryptovaluuttojen verotus voi alkuun tuntua varsin hankalalta, etenkin jos siihen yhdistetään muita sijoitustuotteita kuten arvopapereita tai kiinteistöjä.

Verottajan antamat ohjeet kryptovaluutoille

Verottaja on laatinut hyvän ohjeistuksen kryptovaluuttoja ostaville sijoittajille. Ohjeistus antaa tietoa siitä, miten verotus tapahtuu henkilöinä, yrityksinä tai tarvittaessa arvonlisäverotuksessa.

Ohjeistus on tarpeellinen, sillä virtuaalivaluuttojen käytöstä ei ole virallista sääntelyä edes koko Euroopan alueella, jonka takia koko sen käyttöala kuuluu osapuolten sopimusvapauden piiriin.

Avataan hieman Verohallinnon antamaa ohjeistusta, jonka löydät tästä linkistä.

Kryptovaluutta louhinnan verotus

Louhinnaksi kutsutaan menetelmää, jossa tietokoneen komponentteja hyväksi käyttäen hankitaan virtuaalivaluuttaa. Louhiminen lasketaan Suomessa ansiotuloksi, kun louhintamenetelmänä käytetään Proof-of-Work tyyliä.

Käytännössä ansiotuloverotuksen piiriin lasketaan kaikki louhinta, jossa kolikot tai louhinnasta saatavat tulot siirtyvät louhijan omaan virtuaalilompakkoon tai tilille. Arvostus tehdään sitä mukaan, kun omaisuutta tulee.

Vaihtoehtoisesti louhija voi käyttää arvostusmenetelmänä myös valuutan keskikurssia siltä ajalta, kun louhintaa on tehty. Laskelman voi tehdä päivien tai kuukausien perusteella. Pörssiä johon arvolla viitataan, tulee käyttää koko ajalta. Tällä menetelmällä louhinnalla saatujen kryptovaluuttojen arvo on niiden saamishetkellä sama kuin verotusarvo.

Proof-of-Stake tyylillä louhinnasta saadut palkkiot verotetaan pääomatulon kaltaisesti. Eli meno realisoituu verotettavaksi vasta sillä hetkellä, kun louhija saa tuloja. Tämä mahdollistaa tehokkaamman tavan louhia, kun nykyistä omaisuutta voidaan sijoittaa takaisin investointi mielessä.

Kryptovaluuttatreidaaminen ja verotus (päiväkauppa)

Monet päiväkauppaa tekevät sijoittajat ja treidaus harrastajat ovat kiinnostuneet kryptovaluutoista, koska he jahtaavat suuria volatiliteettejä eli korkeita päivänsisäisiä kurssiheilahteluita, joita kryptovaluutat tarjoavat.

Kryptovaluuttojen kohdalla verotus on hyvin samankaltainen, kuin tavallisessakin päiväkaupassa. Eli myynnistä saatavat tulot, ostot tai toiseen valuuttaan vaihtaminen realisoi verotuksen.

Suosittelemme ehdottomasti pitämään tarkkaa kirjaa treideistä, jotka käydään, vaikka kyseessä ei olisikaan kryptovaluutta. Myynti- ja ostohetkien hinnat ovat tärkeitä tietää, jotta luovutustappiot ja muut verotuskäytännöt saadaan tehtyä oikein sijoittajan omaksi eduksi.

Myös verottaja muistuttaa virtuaalivaluuttojen suhteen, että kirjanpito tai muistiinpanovelvollisuus on sijoittajilla.

Suosittelemme käyttämään eToroa sijoitusalustana, jossa osto- ja myyntihinnat saa selkeästi eriteltynä raporttina mahdollista kirjanpitoa varten.

Joissakin maissa ei kryptovaluutoista tarvitse maksaa veroa

Verovapaat maat saattavat olla kryptovaluutta ideologian edelläkävijöitä. On jännä myös huomata, miten suuria teollisuusmaita mahtuu näiden joukkoon. Tässä muutamia esimerkkejä maista, joissa kryptovaluutoista ei tarvitse maksaa veroa.

 • Saksa
 • Singapore
 • Slovenia
 • Valkovenäjä
 • Portugal
 • Malesia
 • Malta
 • Sveitsi

Jos verovapaat maat kiinnostavat muista tarkistaa voimassa olevat käytännöt, sillä verovapauden edellytys on maan kansalaisuus. Toisin sanoen, pelkästään pankkitilin avaaminen näihin maihin ei taida riittää perusteluksi.

Muista, että kryptovaluuttojen verotus on alati muuttuva. Tästä syystä emme voi taata, että tiedot olisivat jatkuvasti ajan tasalla. Suosittelemme aina tarkistamaan lopullisen käytännön Vero.fi sivuilta.

Artikkeli on kirjoitettu ja tarkastettu tietojen kannalta 27.1.2022.

Parhaat välittäjät

 • 4.3/5
  nexo.ioLogo
  nexo.io
  Steikkaus
  APY asti 8%
  42+ Kryptovaluuttaa
  Mukaan lukien Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP
  On saanut käyttäjiltä hyviä arvosteluja
  Laadukkaalle käyttökokemukselle
  • 1 Maksutavat/talletustavat
  • APY ehdoista riippuen 8 % Tarjoaa jopa
  • €2000000 Talletusraja

 • Nopea talletus4.6/5
  Plus500Logo
  Plus500
  Perustaa/aloittaa2007
  Luotettava pelaaja
  0+ Kryptovaluuttaa
  Mukaan lukien
  On saanut käyttäjiltä hyviä arvosteluja
  Laadukkaalle käyttökokemukselle
  • 0 Maksutavat/talletustavat

  77 % piensijoittajista voi menettää rahaa käydessään kauppaa CFD-tuotteilla tämän palveluntarjoajan kanssa. Sinun tulee harkita tarkasti, onko sinulla varaa ottaa suuri riski menettää rahasi.

 • 4.6/5
  bitpandaLogo
  bitpanda
  Steikkaus
  APY asti yes%
  0+ Kryptovaluuttaa
  Mukaan lukien
  On saanut käyttäjiltä hyviä arvosteluja
  Laadukkaalle käyttökokemukselle
  • 0 Maksutavat/talletustavat
  • APY ehdoista riippuen yes % Tarjoaa jopa

 • Nopea talletus4.8/5
  coinmotionLogo
  coinmotion
  Suomenkielinen
  Livechat
  5+ Kryptovaluuttaa
  Mukaan lukien Bitcoin, Litecoin, Ethereum, XRP
  Kryptovaluuttakortti
  matalat kulut
  • 3 Maksutavat/talletustavat
  • €2500 Talletusraja
  • €20000 Kuukausittainen talletusraja

 • Nopea talletus4.8/5
  etoroLogo
  etoro
  Suomenkielinen
  Livechat
  51+ Kryptovaluuttaa
  Mukaan lukien Bitcoin, Cardano, Polygon, Avalanche
  Kryptovaluuttakortti
  matalat kulut
  • 13 Maksutavat/talletustavat
  • APY ehdoista riippuen 4.3 % Tarjoaa jopa
  • €10000 Talletusraja